Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarde Autorijschool Ed Griek

Artikel 1

1.1

De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

De instructeur van de autorijschool Ed Griek moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2

De leerling legt het rijexamen af met de lesauto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3

De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de rijinstructeur van autorijschool Ed Griek in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.

1.4

Indien de lessen niet door kunnen gaan door gevolg van ziekte van de instructeur van autorijschool Ed Griek of een ongeval,  weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

Artikel 2

2.1

Om autorijlessen te mogen volgen moet je 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2

De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat dan wacht de instructeur van autorijschool Ed Griek altijd tien minuten  op de afgesproken plaats. Is de leerling er na tien minuten nog niet dan heeft autorijschool Ed Griek het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3

De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, maar dit dient de leerling uiterlijk 24 uur van te voren te melden anders heeft autorijschool Ed Griek het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4

De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar Medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan autorijschool Ed Griek. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld zijn op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.5                                                                                                                                                                                                                              

Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen wat in 2.4 vermeld staat dan heeft autorijschool Ed Griek het recht de lessen/overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6

Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft autorijschool Ed Griek het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3

3.1

Betaalde rijlessen of betaalde examens worden niet gerestitueerd. Het recht op de les en/of het examen blijft een jaar lang geldig na dit jaar vervalt het recht hierop.

3.2

Betaald lesgeld kan niet worden verrekend met examengeld en andersom.

3.3

Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad.

Artikel 4

4.1

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag . Het examen komt te vervallen.

4.2

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Artikel 5

5.1

Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen kan de leerling nog een gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het praktijkexamen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.

5.2

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Autorijschool Ed Griek is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het lespakket en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden.

Facebook
Autorijschool Ed Griek is aangesloten bij het CBR